För dig som blir uppsagd.

Att bli uppsagd är många gånger en personlig tragedi. Men det finns mycket hjälp att få, inte minst hos oss på Arbetsgivarringen. Vi har utvecklat en kvalificerad karriär-, studie- och yrkesvägledning som skapar möjligheter att hitta nya jobb. Vi har också god kunskap om den aktuella arbetsmarknaden och kan matcha individens förutsättningar mot marknadens behov. Genom vårt nätverk kan vi dessutom erbjuda prövotid inom helt nya yrkesområden.

 

Godkänd leverantör av omställningsstöd / TSL.

I september 2004 slöts ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO gällande omställningsstöd för kollektivanställda. Avtalet innebär att arbetare som blivit uppsagda p.g.a. arbetsbrist får stöd i att finna nytt arbete genom en personlig handledare/ coach som följer personen under hela genomförandet. Arbetsgivarringen är av TSL (Trygghetsfonden, Svenskt Näringsliv och LO) godkänd leverantör av dessa tjänster.

 

Vill du veta mer om stöd vid uppsägning. Tveka inte att kontakta oss.

 

 

 

Med vår hjälp

är chansen god att

du som blivit uppsagd

snabbt hittar nya vägar

i arbetslivet.