Arbetsgivare? Läs det här.

Den som inte trivs på jobbet presterar ofta sämre och tar onödig energi från andra. Personen blir en belastning för företaget, vilket också kan påverka lönsamheten. Men lösningen är inte alltid att den anställde måste söka nytt arbete eller göra karriär uppåt. För många räcker det med att få tillbaka egenkontrollen över sin tillvaro.

 

Genom ett medlemskap i Arbetsgivarringen får ditt företag ett antal fria individärenden per år, med möjlighet att köpa till flera. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av att hjälpa människor att komma rätt i arbetslivet. De är certifierade karriärcoacher och medlemmar i EMCC, varpå de följer deras riktlinjer för kvalitet och etik.

 

Ett livs- & karriärsprogram kan göras när som helst i yrkeslivet och

på alla nivåer.

 

Arbetstagare? Läs det här.

Du vill hitta balansen i livet. Balans mellan arbete och fritid, eller balans genom att utvecklas och hitta mening. Ett livs- och karriärsprogram kan ge dig den vägledning du behöver för att nå dit. Tillsammans med våra medarbetare får du kraft att förverkliga dina egna önskemål och den tankeprocess vi startar leder till självinsikt. Vi utgår från dig. Vi ger utrymme för dig att själv undersöka, värdera och reflektera inför alternativa vägar. Alla människor har oanade resurser och förutsättningar som behöver upptäckas och tas till vara.

 

Målet är att skapa förutsättningar för dig att kunna ta de steg du behöver, och få kommandot över ditt eget liv.

 

Vill du veta mer om våra Livs- & karriärsprogram? Kontakta oss.

 

Vårt program kan

hjälpa dig att få balans

i livet och utvecklas i

positiv riktning, och

på så sätt bli en bättre

medarbetare.