Konflikter på jobbet? Samarbetssvårigheter? Vi hjälper dig.

Vill du som chef ha råd och stöd i ditt konfliktarbete? Då kan vi hjälpa dig.

Att ta hjälp av en tredje, oberoende part utifrån frigör inte bara kraft och resurser för dig som ledare utan är många gånger en förutsättning för att effektivt och framgångsrikt hantera konfliktsituationen.


Vi är utbildade medlare och kan gå in som ett opartiskt bollplank i din verksamhet. Medling är den konfliktlösningsmetod som inte bara fokuserar på sakfrågan. Den tillvaratar också tvistande parters behov och intressen, öppnar upp för dialog och tydligare kommunikation. Och inte minst möjliggör bibehållna relationer som kan vara så viktigt på en arbetsplats.

 

Konflikter är inte bara av ondo. Rätt hanterat kan det innebära såväl friskare som effektivare arbetsplatser, med mer glädje och bättre lönsamhet.

 

Vill du veta mer om konflikthantering? Kontakta oss.

 

 

Vi har stor erfarenhet

av konflikthantering

och hjälper gärna till

att lösa konflikter

som uppstått på er

arbetsplats.