Rehabilitering som gynnar alla.

Enligt lag har du som arbetsgivare rehabiliteringsansvar för dina anställda. Prislappen kan bli hög, men med en långvarig och hållbar lösning kan både omkostnader och rehabiliteringstider sänkas rejält.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av att hjälpa människor som är långtidssjukskrivna eller återkommande korttidssjukskrivna. Om vi får förtroendet att hantera era rehabiliteringsfrågor kan vi utlova ett gediget samarbete och personliga uppföljningar, samt skriftliga och utförliga utlåtanden vid varje uppdrags avslut. Är ni medlemmar i Arbetsgivarringen får ni dessutom denna tjänst till kraftigt reducerat pris.

 

För dig som är sjukskriven.

Vi vet hur lätt en långtidssjukskrivning sätter sig på självkänslan och tron på sin egen förmåga. Därför erbjuder vi professionellt stöd och vägledning till dig som är sjukskriven på del- eller heltid. När du kommer till oss börjar vi med att kartlägga din totala situation och behovsanpassa rehabiliteringen utifrån dina förutsättningar. Därefter följer en vägledningsperiod där arbetsprövning kan vara ett moment. Du har själv inflytande över hela processen och den handlingsplan vi upprättar. Målet är att vi tillsammans ska hitta en väg tillbaka som du trivs med och mår bra av.

 

Vill du veta mer om våra rehabiliteringstjänster? Kontakta oss.

 

 

Arbetslivsinriktad

rehabilitering är en

chans för dig som tappat

fotfästet att komma tillbaka. Ibland starkare

än någonsin.