Vår historia

Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring grundades 1996 av Ulla Larsson. Anledningen var att Ulla såg att arbetsgivare hade svårt att möta de krav som ställdes på dem, och att de alternativa lösningarna var få. Utifrån dessa behov utformades ett nätverk, där man genom samverkan mellan företag kunde få hjälp med mjuka personalfrågor.

Arbetsgivarringen skapades främst för att ge offentliga och privata företag en förenklad och förbättrad rehabiliteringsprocess. Idag har olika verksamhets- områden vuxit till att omfatta ett flertal viktiga pusselbitar. Tillsammans bildar de ett fullständigt redskap som hjälper medlemsföretagen att skapa friska, lönsamma och attraktiva arbetsplatser.

 

Vårt arbetssätt

Vi har en mycket god närhet till näringslivet genom samarbetet med regionala företag. Goda kunskaper om organisationer och dess strukturer gör att vi lätt kan identifiera oss med våra kunder, förstå deras situation och finna lösningar som är goda för alla parter.


Vårt arbetssätt är obyråkratiskt och lösningsorienterat. Vi utgår från medlemsföretagets och individens behov. Arbetet bygger på ett ömsesidigt utbyte där medlemsföretagens personliga engagemang tillsammans med Arbetsgivarringens gedigna kunskaper skapar en långsiktig och hållbar utveckling för goda arbetsplatser med kunniga och engagerade chefer och medarbetare. Individarbetet hanteras med gedigen erfarenhet, stort engagemang och certifiering i ett flertal professionella och marknadsledande redskap.

 

Vår organisationsform

Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring är en ideell förening. Organisationen finansieras genom att varje medlemsföretag betalar en årlig medlemsavgift baserad på antalet anställda. Ett medlemskap ger möjlighet att ta del av alla de tjänster som arbetsgivarringen erbjuder. I årsavgiften ingår dessutom ett antal ärendepoäng, som utifrån medlemsföretagets behov kan omvandlas till kostnadsfria individärenden.

 

Vår styrelse

Per Engström, Aditor AB, Ordförande

Johan Hammargren, Smurfit Kappa AB

Linn Sjögren, Kalmar Vatten AB

Marie Karlsson, Swedish Agro AB

Elisabeth Stake, Del-Ta Produktion AB

Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus, Emmaboda kommun

Chatharina Gustafsson, Kalmarsunds Gymnasieförbund

 

Vår vision:

Tillsammans

skapar vi

drömarbetsplatser.