Arbetsgivarringen verkar för ökad kompetensutveckling i syfte att stimulera och utveckla medlemsföretagen och dess anställda. Vi anordnar riktade utbildningsdagar, flerdagarsutbildningar samt föreläsningar och större arrangemang. Inriktningen på det som arrangeras genomförs utifrån medlemsföretagens önskemål och behov. Genom att samverka kan vi erbjuda kvalitativa utbildningar på hemmaplan till nettokostnad. 

 

Besök vår Kalender för att se vad som är på gång!

Är du den vi söker?

Personaldagen

Vill du vara med och skapa företag och organisationer som arbetar med långsiktigt hållbart ledarskap, då ska du anmäla dig till vår Personaldag. Personaldagen är en årlig nätverksträff för alla oss som vill vara med och skapa Drömarbetsplatser. Vi vill lyfta fram alla som arbetar med personalfrågor. Vi vill skapa diskussion, samhörighet och motivera Dig som personalansvarig att arbeta med och för Din personal.Ta med Dig din styrelse / ledningsgrupp / personalavdelning. Nätverka, diskutera briljanta idéer och få inspiration från en mycket kompetenta talarpanel och ett intressant kontakttorg.

 

Idag ingår > 50 företag i vårt nätverk, som alla vill vara med och skapa regionala drömarbetsplatser, och vi vill blir fler.

 

Besök Personaldagens egen webbplats för mer info.

Vår populära stresskurs

Vägen till en livsstil som ger hälsa.

För att vi ska må bra måste vi se till HELA människans behov både fysiskt och psykiskt. Vi behöver alla hitta en balanserad livsstil där vi får möjlighet att tänka över vad vi egentligen vill göra med våra liv. Friskvård är så mycket mer än bara motion och bra kost. Det här är kursen för dig som vill/behöver/måste stanna upp och reflektera över din situation och vad som är viktigt just nu. Kursen ska medverka till förbättrad hälsa och välbefinnande där målet är att finna bestående förändring genom att skapa insikter i vilka konsekvenser ditt sätt att leva ger. Du kommer att bli medveten om dina möjligheter och förutsättningar till att förändra ditt liv till ökad hälsa. Efter avslutad kurs kommer du att ha utformat en egen handlingsplan för att nå de mål du valt att sätta.

 

Nästa kursstart: Se vår Kalender.

 

Kursen går över en 15-veckors period med 1 träffar/vecka, 3 timmar/gång.

Observera att antalet platser är begränsade till max 7 deltagare.

En kurs för Dig

som vill få verktyg till

ett friskare liv.

Leda sig själv.
Leda andra.
Leda verksamheter.

Ledarskapsprogram inkl. UGL

Vårt program skapar förutsättningar för att nå bättre resultat i den verksamhet du befinner dig igenom insikter, ökad medvetenhet och förmåga att välja och hantera rätt verktyg. I alla moment arbetar du tillsammans med erfarna konsulter från Indigo Management, sydöstra Sveriges största konsultgrupp inom individ- och organisationsutveckling. 

 

Programmet löper över en tidsperiod på ca 6 månader och omfattar 11 utbildningsdagar. Det är av stor vikt att deltagaren genomgår samtliga delar av programmet i den ordning som beskrivits, då de olika delarna är beroende av varandra. Det går inte att endast deltaga i vissa delar av utbildningen. Vår grundsyn på lärande genomsyrar hela programmet. Genom upplevelser och reflektion och genom att träna aktivt får du som deltagare stort utbyte av programmet, men det kräver också engagemang och vilja att dela med sig av egna erfarenheter. UGL sker 5 dagar i sträck på internat, alla övriga dagar ges som singeldagar och genomförs hos de av Arbetsgivarringens medlemsföretag som kan upplåta utbildningslokaler.

 

Nästa kursstart: Datum ej satt.