Tillsammans skapar vi din drömarbetsplats.

Vill du förbättra ditt företags resultat och samtidigt öka trivseln, kompetensen och lojaliteten hos dina medarbetare? Då ska du bli medlem hos Arbetsgivarringen.

 

Med över sjutton års erfarenhet vet vi att resultat och välmående hänger ihop, och att varje individ på företaget är viktig för att bygga starka team och en god företagskultur. Vi jobbar dagligen med att ta fram verktyg som hjälper våra medlemsföretag att skapa sina drömarbetsplatser. Framför allt fokuserar vi på tre områden:

 

Stöd

Starka medarbetare bygger starka företag, och vi är experter på att stärka människors självkänsla och motivation. Hos oss kan dina anställda få stöd, vägledning eller rehabilitering, beroende på vilka behov de har. Här har företag mycket att vinna på ett medlemskap.

 

Utveckling

Kompetensutveckling utvecklar både medarbetaren och företaget. Vi anordnar utbildningar, föreläsningar och arrangemang utifrån medlemmarnas behov och önskemål.

 

Nätverkande

Via nätverk skapas unika möjligheter. På våra nätverksträffar har du möjlighet att träffa andra medlemsföretag och utbyta funderingar, kunskaper och erfarenheter.

 

Låt oss skapa din drömarbetsplats tillsammans! Bli medlem du också.

 

 

Som arbetsgivare

har du många

anledningar att vara

medlem hos oss.